Wspomnienie o Pielęgniarce Śp. Teresie Hertrich-Woleńskiej

Print Friendly, PDF & Email

teresa-szareGdy człowiek umiera, nie pozostaje po nim na tej ziemi nic oprócz dobra, które uczynił innym.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 października 2013r. odeszła od nas Teresa-Hertrich-Woleńska – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w SP ZOZ w Brzesku.

Teresa urodziła się 9 kwietnia 1961r. Po ukończeniu Liceum Medycznego w Tarnowie w 1981r. rozpoczęła pracę w SP ZOZ w Brzesku na stanowisku pielęgniarki odcinkowej w Oddziale Chirurgicznym.  Od 2003r. pełniła funkcję pielęgniarki oddziałowej.  W 2009r. uzyskała tytuł Pielęgniarki Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Teresa była człowiekiem wyjątkowym. Niezwykle kompetentna i jednocześnie życzliwa wobec chorych i współpracowników.  Cechowała ją wysoka kultura osobista i oddanie pacjentom.  Chętnie dzieliła się z innymi swoim doświadczeniem i nieustannie pogłębianą wiedzą.

Odeszła pielęgniarka, wspaniały człowiek.  Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu