“Zdążyć przed rakiem” – bezpłatne badania USG piersi

Print Friendly, PDF & Email

Brzeskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi Amazonka i Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku zapraszają na bezpłatne badanie USG piersi. Badania USG będą wykonywane w SP ZOZ w Brzesku w Pracowni USG (II piętro) w dniach 15 i 29 listopada 2014 roku w godz. 08:00-12:00.
Badania prowadzone są w ramach zadania “Zdążyć przed rakiem” realizowanego przez Stowarzyszenie wspólnie z SPZOZ w Brzesku. Zadanie współfinansowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Serdecznie zapraszamy!

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu