Zmiany funkcjonowania

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Pacjenci

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, od dnia 22.03.2021 r. wprowadza się ograniczenia liczby oczekujących na rejestrację w holu głównym szpitala.
W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób, część z oczekujących będzie przebywać przed wejściem głównym szpitala.
Przypominamy, że pacjenci mają obowiązek zgłaszania się 30 minut przed wyznaczoną wizytą celem zweryfikowania danych osobowych i podpisania stosownych upoważnień oraz z przygotowaną dokumentacją (dokument potwierdzający tożsamość z nadanym numerem PESEL oraz stosownym dokumentem potwierdzającym przywileje i uprawnienia pacjenta – jeśli posiada) lub skierowaniem (jeżeli jest ono wymagane).

Zachęcamy Państwa do rejestracji telefonicznej:
tel. 146621380

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu