13 października – Dzień Ratownictwa Medycznego

Print Friendly, PDF & Email

W tym szczególnym dniu dziękujemy ratownikom, lekarzom, pielęgniarkom dyspozytorom oraz wszystkim pracownikom ratownictwa medycznego za codzienny trud i pełną poświęcenia służbę na rzecz ratowania życia i zdrowia innych!

Pragniemy złożyć wyrazy szacunku i uznania dla Państwa trudnej i odpowiedzialnej pracy. Życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i sukcesów w życiu osobistym, oraz aby Wasza wiedza i umiejętności były doceniane, a niesiona innym pomoc przynosiła zasłużoną satysfakcję.


Dyrekcja SPZOZ w Brzesku

 

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu