Będzie nowa karetka

Print Friendly, PDF & Email

tr2_6391Brzeski szpital zakupi nową, kolejną już karetkę.  W ubiegłym roku SPZOZ kupił dwie nowe karetki dla zespołów ratownictwa medycznego, natomiast nadal odczuwa braki w zabezpieczeniu transportu miedzyszpitalnego.
Na zakup wspomnianej karetki nasz Szpital pozyskał dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych dotacji od wojewody małopolskiego. Pieniądze te pozwolą kupić ambulans z pełnym wyposażeniem w sprzęt medyczny.
Rozmowę w tej sprawie z Dyrektorem brzeskiego SPZOZ-u  panią Józefą Szczurek-Żelazko można posłuchać na portalu radia RDN  (link do artykułu i nagrania).

(źródło rdn.pl)

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu