Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – jednostka podległa Ministrowi Zdrowia po raz trzeci wizytowała Brzeski szpital

Print Friendly, PDF & Email

centrum Monitorowania Jakości w Ochronie ZdrowiaW dniach 03-05 luty 2016 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku został poddany przeglądowi akredytacyjnemu, po którym otrzymaliśmy już raport. Ocenie podlegało 15 obszarów objętych standardami akredytacyjnymi. Najwyższą punktację czyli spełnianie wymagań w 100% otrzymały obszary dotyczące: Ciągłości opieki oraz Laboratorium. Pozostałe zostały ocenione równie wysoko.
Poziom spełniania wszystkich standardów akredytacyjnych został oceniony na 90%.
Jest to dobra wiadomość dla naszych pacjentów gdyż świadczy o tym, że usługi zdrowotne są udzielane na wysokim poziomie, gwarantują bezpieczeństwo, profesjonalizm oraz zapewniają komfort pobytu w naszej placówce.

Należy podkreślić, iż proces poddania się przeglądowi akredytacyjnemu w Polsce jest dobrowolny i z ogółu ponad 1000 polskich szpitali na chwilę obecną akredytację posiadają tylko 235 jednostki ochrony zdrowia.
Poprzednie wyniki z wizyt akredytacyjnych, które miały miejsce kolejno w 2009 i 2012 roku były równie wysokie. Maksymalny wynik, jaki można otrzymać po przeglądzie akredytacyjnym to 100%, minimalna aby otrzymać certyfikat akredytacyjny to 75%. Obecnie jesteśmy w grupie szpitali spełniających wysoki poziom standardów akredytacyjnych, a wynik 90% zgodności ze standardami akredytacyjnymi plasuje nas w pierwszej czterdziestce najlepiej ocenianych szpitali akredytowanych.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku nadal czyni wszelkie starania aby utrzymać tak wysoki poziom spełniania standardów akredytacyjnych. Podnosimy jakość świadczonych usług poprzez rozszerzanie działalności w różnych obszarach, poprawę komfortu pobytu pacjenta dokonując modernizacji pomieszczeń oraz inwestując w nowoczesny i bezpieczny sprzęt diagnostyczno – medyczny a przede wszystkim inwestując w to co jest najcenniejsze, czyli w personel medyczny.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zaangażowanym w prace na rzecz naszego szpitala.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu