Ćwiczenia “WRZOS 2014”

Print Friendly, PDF & Email

18img_0272“W dniu 3 października 2014 r. przez teren miasta Brzeska przejeżdżał konwój Polskiego Czerwonego Krzyża eskortowany przez Policję. Konwojem składającym się z pięciu pojazdów poruszała się grupa 25 wolontariuszy PCK.  Około godz. 13.00 kolumna przejeżdżając ulicą Szczepanowską w Brzesku w rejonie zalesionym została zaatakowana przez dywersantów.  Ładunek pułapka wybuchł pod jednym z pojazdów.   Autokar z wolontariuszami z PCK został ponadto ostrzelany przez członków uzbrojonej grupy, którzy następnie oddalili się w kierunku kompleksu leśnego.  Policyjna grupa pościgowa udała się w pościg za dywersantami. Równocześnie prowadzone były działania ratownicze w miejscu unieruchomienia konwoju mające na celu udzielenie pomocy osobom poszkodowanym oraz uwolnienie ich z uszkodzonych pojazdów.  Wyłączony z ruchu został fragment ulicy Szczepanowskiej na odcinku od ul. Bujaka do wiaduktu kolejowego przy ul. Bagiennej.  Z uwagi na dużą liczbę osób poszkodowanych na miejscu zdarzenia rozwinięto punkt pomocy medycznej, gdzie lżej ranni byli opatrywani, natomiast ciężej ranni zaopatrzeni i przewiezieni do  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Brzesku.”

Powyższe zdarzenie oczywiście nie miało miejsca w rzeczywistości. Symulowana sytuacja zagrożenia życia stanowiła kanwę przeprowadzonych wspólnych ćwiczeń wszystkich służb pod nazwą „Wrzos 2014”.

Scenariusz zdarzenia przygotował dla miasta Brzeska Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Oddział Spraw Obronnych w Krakowie.
Działania były prowadzone przy udziale  Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Brzesku, Zespołu ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych Gminy Brzesko, Zespołów Ratownictwa Medycznego w Brzesku, SP ZOZ w Brzesku, brzeskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu Brzeskiego. Działania podjęte podczas zdarzenia przebiegły zgodnie z założeniami.

Dziękujemy Pozorantom za realistyczne zagranie swoich ról.  Determinacja, fachowość, poświęcenie biorących udział w zdarzeniu zostało zauważone i docenione przez osoby kontrolujące całość ćwiczeń.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu