Nowy pediatra w Poradni Dziecięcej

Print Friendly, PDF & Email

Zespół lekarzy przyjmujących w Poradni Dziecięcej SPZOZ poszerzył się o nową specjalistkę w dziedzinie chorób dzieci lek. med. Martę Kural-Maź.

Jest ona absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia ukończyła w 2009 roku i wtedy też rozpoczęła staż w brzeskim szpitalu. W ubiegłym roku zdała egzamin specjalizacyjny z pediatrii. Teraz zaś dołączyła do zespołu lekarzy przyjmujących w Poradni Dziecięcej. Przyjmuje w poniedziałki i wtorki od godz. 8 do 14, środy: od godz. 8 do 9, czwartki: od godz. 14 do 18, piątki: od godz. 8 do 9.

Pani doktor Marta Kural-Maź pracuje także w oddziale dziecięcym brzeskiego szpitala, stale podnosi swoje kwalifikacje, systematycznie się dokształca, bierze udział w konferencjach i sympozjach medycznych.

Zatrudnienie nowego lekarza w Poradni Dziecięcej daje rodzicom możliwość wyboru leczenia swoich dzieci u kolejnego specjalisty. Ponieważ Marta Kural-Maź jest lekarzem uprawnionym do przyjmowania deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, istnieje możliwość złożenia deklaracji wyboru lekarza do nowej specjalistki.

Przypominamy, że w Poradni Dziecięcej specjalistami przyjmującymi deklarację wyboru lekarza POZ są: lek. med. Elżbieta Rembiasz, lek. med. Stanisława Kuczek i lek. med. Bogumiła Golińska.

W Poradni Dziecięcej pracują także lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne z pediatrii, którzy są zatrudnieni w oddziale dziecięcym. Zachęcamy rodziców do zapisywania dzieci i składania deklaracji do lekarzy pracujących w Poradni Dziecięcej SP ZOZ, również do nowej specjalistki.

lek. Marta Kural-Maź

Lek. Marta Kural-Maź

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu