Informacja

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że z dniem 22.05.2019 r. wznowione zostaje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów w Dziale Usprawniania Leczniczego oraz w Ośrodkach: Rehabilitacji Dziennej i Kardiologicznej.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu