Komunikat Dyrektora SP ZOZ

Print Friendly, PDF & Email

W związku z prowadzonymi pracami remontowo – budowlanymi i wynikającymi z tego tytułu zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu oddziałów wprowadza się ograniczenie odwiedzin w oddziałach szpitalnych: Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym, Urologicznym oraz Pododdziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

Odwiedziny mogą się odbywać w następujących godzinach:
od 14.00 do 17.00 do odwołania.

W ramach odwiedzin może przebywać u jednego pacjenta tylko jedna osoba!

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu