Krwiobus w SPZOZ w Brzesku w 2024 roku.

Print Friendly, PDF & Email

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie i SP ZOZ w Brzesku informują o akcjach krwiodawstwa, które odbędą się w 2024 r. z użyciem mobilnego punktu poboru krwi w dniach:

  • 29 stycznia
  • 29 kwietnia
  • 24 czerwca
  • 26 sierpnia
  • 28 października

 

Autokar będzie stacjonował na parkingu przy SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68
w godz. 9:00 – 12:00.

Najbliższa akcji krwiodawstwa, odbędzie się już 29 stycznia 2024 r., tj, w poniedziałek przed budynkiem Szpitala.

 

Pamiętajmy – krew to lek, którego nie da się niczym zastąpić!

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu