Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Print Friendly, PDF & Email

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku zakończył grudniu 2023 roku realizację projektu pn.: „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” – platforma gromadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów.

Regionalna platforma MSIM to narzędzie informatyczne, dzięki któremu lekarze mają możliwość wglądu w aktualną dokumentację medyczną pacjentów powstałą w innych placówkach medycznych, a pacjenci uzyskali dostęp do własnej dokumentacji medycznej pod adresem: pacjent.msim.pl

Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 r., którego Beneficjentem było Województwo Małopolskie.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu