Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowia w brzeskim szpitalu

Print Friendly, PDF & Email

W dniach 18-24 września SP ZOZ w Brzesku uczestniczył w Małopolskich Dniach Profilaktyki Zdrowia, akcji społecznej pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

W tym terminie zorganizowaliśmy spotkanie z edukatorem ds. cukrzycy, udzielaliśmy porad w Poradni Cukrzycowej, pielęgniarki mierzyły ciśnienie tętnicze krwi oraz badały poziom glukozy.  Prowadzone działania spotkały się z zainteresowaniem społeczeństwa naszego powiatu. 

Dyrektor SP ZOZ w Brzesku Adam Smołucha otrzymał podziękowania od Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciech Kozaka za udział i zaangażowanie w działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej w powiecie brzeskim.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu