Nowatorski zabieg laparoskopowy w Brzeskim Szpitalu

Print Friendly, PDF & Email

ordynatorgineko1Oddział Ginekologiczno-Położniczy brzeskiego Szpitala ostatnio nie tylko zmienił wygląd pomieszczeń w wyniku przeprowadzonych remontów, ale także poszerzył zakres możliwości diagnostycznych i operacyjnych. Nowy zespół lekarzy pod kierownictwem Ordynatora dr n. med. Krzysztofa Mawlichanówa w tych dniach przeprowadził skomplikowaną operację narządów kobiecych metodą „przezpochwową z asystą laparoskopową”.   Operację wykonywaną  zazwyczaj  (i niezbyt często) na oddziałach ginekologicznych szpitali II poziomu referencyjnego lub klinicznych oddziałach ginekologii onkologicznej.

Wysoki stopień trudności zabiegu wynikał nie tylko ze złożoności samej operacji i zagrożeń medycznych, ale także z powodu wieku pacjentki (80 lat) i jej otyłości. Przy tym schorzeniu pacjentki standardowa operacja byłaby bardzo ryzykowna, długotrwała i realizowana w dwóch etapach i z trudnym okresem pooperacyjnym. Tymczasem, dzięki tej nowoczesnej metodzie, pacjentka przeszła operacje bardzo dobrze, na brzuchu pozostały niewielkie zaszyte kosmetycznie rany po laparoskopii, a sama kobieta już w kilkanaście godzin po operacji zażądała posiłku.

Fakt ten potwierdził duży potencjał personelu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w brzeskim SPZOZ, udowodnił nowe możliwości stosowania małoinwazyjnych ścieżek leczenia na miejscu, w Brzesku, bez konieczności odsyłania pacjentek do klinik.

Dla Dyrekcji SPZOZ, zaliczenie Szpitala Powiatowego w Brzesku do gremium liczących się w Małopolsce jednostek pionu ginekologiczno-położniczego stosujących nowatorskie metody leczenia, jest powodem do dumy.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu