Pozyskane dodatkowe środki finansowe

Print Friendly, PDF & Email

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku informuje, że zgodnie z zawartą w dniu 06.10.2011 roku umową prewencyjną z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna uzyskał dofinansowanie w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na  dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – bronchofiberoskopu optycznego. Wykonywane tym aparatem badanie pozwala natychmiast zdiagnozować dolegliwości pacjenta, służy wczesnemu rozpoznaniu chorób układu oddechowego i ustaleniu sposobu leczenia, a tym samym zapobiega powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych.

Składamy serdeczne podziękowanie za przekazane środki.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu