Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Print Friendly, PDF & Email

W SPZOZ w Brzesku można wykonać profilaktyczną kolonoskopię w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego!

Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Kwalifikacja do badania odbywa się na podstawie wypełnionej przez pacjenta ankiety.

Do programu mogą zgłaszać się:

  • Osoby w wieku 50-65 lat lub
  • 40-49 lat posiadające krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego, które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat.

Rejestracja:

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 11:00 :

  • telefonicznie: tel. 14 66 21 418
  • osobiście: budynek szpitala, III pietro, pokój 369

Zapraszamy!

Więcej informacji na stronie SPZOZ w Brzesku w zakładce Programy Profilaktyczne

Program badań przesiewowych raka jelita grubego MZ

Print Friendly, PDF & Email

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku zakończył realizację programu.

„Programu badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019 – 2021” w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych  finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną bezpłatne profilaktyczne badania kolonoskopowe dla osób spełniających poniższe kryteria:

  • osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.
  • Osoby w wieku 20-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej.

Kryteria wyłączenia:

  • objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego (wówczas pacjent powinien skorzystać z badania kolonoskopowego diagnostycznego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia)
  • wykonana kolonoskopia w ostatnich 10 latach.

Rejestracja na badania, a także wszelkie informacje na temat projektu dostępne są:

pod numerem tel: 14 66 21 418,
pod adresem: bsz.pbp@gmail.com
oraz w siedzibie SP ZOZ w Brzesku, III piętro, pokój 357.

Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Print Friendly, PDF & Email

W ramach programu pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” realizowane jest

Zadanie pn.  „Program badań przesiewowych raka jelita grubego”
finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy nr 1/4/76/2019/216/351

Okres realizacji zadania: 2019-2021
Wartość zadania: 429 000, 00 zł

W ramach zadania będzie wykonanych łącznie 810 badań kolonoskopowych, z czego 405 w znieczuleniu (sedacji).

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu