Światło Betlejemskie na spotkaniu opłatkowym w naszym Szpitalu.

Print Friendly, PDF & Email

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów i harcerzy w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. W tym roku poniesienie tego światła było wyjątkowo trudne ze względu na sytuacje na Bliskim Wschodzie.

Serdecznie dziękujemy brzeskim harcerkom i i harcerzom z Hufca ZHP Brzesko im. Mikołaja Kopernika, którzy przynieśli Światło Betlejemskie do naszego szpitala. Jest nam niezmiernie miło, że Harcerze co rok pamiętają o naszym Szpitalu i jego Pracownikach i życzymy dalszej wytrwałości w niesieniu dobra, miłości i pokoju w tym pięknym Bożonarodzeniowym czasie!

Przyniesione przez harcerzy Światło Betlejemskie rozświetliło świecę wigilijną na wczorajszym spotkaniu opłatkowym w szpitalu.
W spotkaniu przygotowanym przez Dyrekcję udział wziął Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa, który złożył na ręce Dyrekcji życzenia dla wszystkich pracowników szpitala. W krótkim spotkaniu uczestniczyli ordynatorzy i pielęgniarki oddziałowe, kierownicy i przedstawiciele załogi szpitala.

Dyrektor Pani Alicja Syty oraz Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lekarz Norbert Kopeć podziękowali wszystkim za pracę i zaangażowanie w mijającym roku, pełnym remontów i inwestycji prowadzonych w szpitalu, składając jednocześnie serdeczne bożonarodzeniowe życzenia: Wszystkim Naszym Pracownikom, Współpracownikom oraz Pacjentom składamy jeszcze raz serdeczne życzenia bożonarodzeniowe spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych, w atmosferze radość, pokoju i wzajemnej życzliwości.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu