Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia połączona z wręczeniem ODZNAKI HONOROWEJ nadanej przez Ministra Zdrowia “ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”

Print Friendly, PDF & Email

startoweLekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, pracownicy rehabilitacji, diagnostyki, pracownicy służby zdrowia i goście, w osobach parlamentarzystów regionu tarnowskiego, samorządowców trzech szczebli samorządu uczestniczyli w święcie służby zdrowia, połączonym z piątą rocznicą powstania Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz Hospicjum w Brzesku. Uroczystości rozpoczęła msza w intencji pracowników szpitala i brzeskiego ZOL-u odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła. Potem uroczystości przeniosły się do Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego. Gospodarzami spotkania byli starosta brzeski Andrzej Potępa, dyrektor szpitala Józefa Szczurek – Żelazko oraz dyrektor PP ZOL w Brzesku, Krzysztof Gac.

Goście dopisali

Z zaproszenia skorzystało wielu znamienitych gości. Senat RP reprezentował senator Maciej Klima, z zawodu lekarz, przez jakiś czas związany był także z brzeską lecznicą. Natomiast Sejm RP wydelegował posłów Edwarda Czesaka, Michała Wojtkiewicza, Józefa Rojka i Jana Ziobro. Nie zabrakło przedstawicieli samorządu wojewódzkiego. Dyrektor Józefa Szczurek – Żelazko pełniła swoją rolę nie tylko jako gospodarz (jest radną), towarzyszyła jej Lucyna Malec. Silnie reprezentowany był samorząd powiatowy. Reprezentowali go miedzy innymi starosta Andrzej Potępa, wicestarosta Ryszard Ożóg, przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Kazimierz Brzyk, szefowa komisji problemowej, zajmującej się zdrowiem, Ewa Cierniak – Lambert, radni Sławomir Pater, Stanisław Pacura (były wicestarosta). Dodajmy że brzeski magistrat wydelegował burmistrza Grzegorza Wawrykę, przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Pasierba, było też kilku radnych. W tłumie dojrzeliśmy Katarzynę Pacewicz – Pyrek, Ewę Chmielarz czy Marię Kucię. Gratulacje pracownikom służby zdrowia składali również wójt gminy Dębno Grzegorz Brach oraz gospodarza gmin Gnojnik, Sławomir Paterek. Silnie reprezentowane było brzeskie duchowieństwo, na czele z księdzem dziekanem, proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła, księdzem Józefem Drabikiem oraz kapelanem szpitalnym. Nie zabrakło szefów powiatowych instytucji: komendantów policji i straży, inspektora weterynarii czy brzeskiej stacji Sanepidu. Pojawiły się także szefowe miejskich placówek kultury: Maria Marek, na co dzień, dyrektor powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Małgorzata Cuber, szefowa Miejskiego Ośrodka Kultury.

Gratulacje od starosty

Starosta brzeski Andrzej Potępa podkreślał, że zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej mieszkańcom powiatu było i jest priorytetem tutejszego samorządu. – Dlatego od wielu lat inicjujemy, wspieramy i finansujemy proces restrukturyzacji, modernizacji i ciągłego rozszerzania palety usług medycznych w brzeskim szpitalu. Od 1999 roku czyli od początku wdrażania reformy ochrony zdrowia w naszym powiecie następowały ciągłe, bardzo istotne zmiany. Celem tej transformacji zawsze była i jest poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych, tak aby mieszkańcy naszego powiatu czuli się bezpiecznie. Mamy sprawny, dobrze zorganizowany system opieki zdrowotnej, którego najistotniejszym elementem jest Szpital Powiatowy i Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z Hospicjum – jednostki dla których organem tworzącym jest powiat brzeski. Ale najważniejszą rolę w tym systemie odgrywają ludzie – lekarze rodzinni, pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne, pracujący w sektorze publicznym i niepublicznym. Myślę że wyjątkową wartością jest wypracowany w naszym Powiecie przez lata, sprawny model współpracy między tymi podmiotami, co skutkuje lepszą koordynacją procesów diagnostycznych i terapeutycznych pacjentów. Taką jakość osiągnęło niewiele powiatów – przekonywał starosta Potępa. Tłumaczył zebranym, że wszystkie podejmowane przez samorząd działania sprawiły, iż dostępność do usług zdrowotnych jest większa niż w innych regionach. To u nas realizowane są oprócz typowych dla powiatów usług, wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne. Z naszych jednostek często korzystają mieszkańcy sąsiednich powiatów. – Wszystko to nie byłoby możliwe gdyby nie ludzie będący najbliżej pacjenta. Ludzie wykonujący swój zawód z pasją i ogromnym zaangażowaniem. Często o tym zapominamy gdyż opinię publiczną kształtują niemalże wyłącznie krytyczne doniesienia medialne. Z przykrością muszę stwierdzić, że zbyt rzadko pokazuje się sukcesy związane z wdrażaniem nowoczesnych metod leczenia, sukcesy w postaci uratowanych istnień ludzkich dzięki heroicznej pracy lekarzy i pielęgniarek. Dzisiaj jest szczególna okazja, aby głośno o tym mówić, aby docenić tę codzienną, ciężką pracę wielu z Was. Służbę jakże trudną i wymagającą wielkiej cierpliwości, poświęcenia, oddania, empatii. Pracę wymagającą olbrzymiej wiedzy merytorycznej i technicznej niezbędnej w dobie dynamicznego rozwoju technologii medycznych i informatyzacji sytemu – tłumaczył starosta, dodając, że z okazji Święta Waszego Patrona Św. Łukasza proszę o przyjęcie wyrazów uznania i wdzięczności za wysiłek i poświęcenie włożone w ratowanie zdrowia i życia mieszkańców naszego Powiatu.

Szpital z pomysłami

Dyrektor szpitala powiatowego Józefa Szczurek – Żelazko nie ukrywała, że doskonała współpraca pomiędzy dyrekcją, pracownikami, a samorządem powiatowym, samorządami gminnymi i wojewódzkim, przyczyniła się do rozwoju placówki. Oczywiście żeby był taki tego efekt trzeba było przed laty wdrożyć, trudny, ale niezbędny proces restrukturyzacji zatrudnienia, optymalizacji kosztów. – I chociaż dzisiaj świętujemy dzień służby zdrowia, w tym miejscu chciałabym także podziękować samorządom – mówiła dyrektor szpitala. Podkreślała, że praca w takich placówkach wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia, empatii, ale nie mniej ważne jest posiadanie pewnych cech charakteru, które nadają temu zawodowi wymiar misji. No bo jak inaczej traktować fakt, że podejmując się ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka, pracownicy służby zdrowia są na każde niemal zawołanie pacjentów. – Od 2006 roku w dniu 13 października obchodzony jest w Polsce Dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji wszystkim ratownikom medycznym składam serdeczne życzenia i wyrazy uznania. Praca, którą Państwo wykonujecie jest szczególna i wyjątkowa. Ratując ludzkie życie, ratujecie dar najcenniejszy. Udzielacie pomocy w stanach zagrożenia życia, pracując w trudnych i wymagających warunkach. W tym ważnym dniu, życzę Wam sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości, ludzkiej życzliwości, optymizmu oraz szczęścia w życiu osobistym – mówiła do zebranych dyrektor Józefa Szczurek – Żelazko. W ostatnich kilku latach przybyło tutaj kilka oddziałów dziennych i poradni specjalistycznych. Rozszerzyliśmy ofertę z zakresu leczenia środowiskowego oraz wprowadziliśmy programy terapii biologicznej. Powstał pododdział urazowo-ortopedyczny i kardiologiczny. Nadal rozwijamy rehabilitację dzięki której nasz zakład jest rozpoznawalny nie tylko w Małopolsce. Jesteśmy nastawieni na rozwój. Taka jest nasza dewiza. Niewiele jest szpitali powiatowych w Polsce, które w ostatnich latach tak zwiększyłyby swoją ofertę – zapewnia dyrektor Józefa Szczurek – Żelazko.

Trochę liczb

W ostatnim czasie obiekt został gruntownie zmodernizowany. 11 oddziałów szpitalnych, trzy oddziały dzienne, ponad 30 poradni specjalistycznych, zespoły ratownictwa medycznego, podstawowa opieka zdrowotna, świadczona w trzech przychodniach i blisko 800 zatrudnionych na etatach, do tego osoby pracujące na umowach cywilnych (około stu). Budżet w kwocie ponad 60 milionów złotych, dywersyfikacja dochodów i coraz lepsza marka w gronie szpitali powiatowych w Polsce – tak w telegraficznym skrócie można opisać brzeski szpital. W ostatnich 10 latach na remont i zakupy sprzętu medycznego placówka wydała kilkadziesiąt milionów złotych. Dzisiaj jest to największy pracodawca na terenie miasta i powiatu brzeskiego. Dodajmy, że wyremontowano m.in. szpitalny oddział ratunkowy, który jest jednostką organizacyjną szpitala powiatowego w Brzesku. Przed kilkoma laty został on włączony do systemu ratownictwa medycznego Województwa Małopolskiego. Remont szpitalnego oddziału ratunkowego oraz zakup nowoczesnego sprzętu nie byłby możliwy, gdyby nie dotacja unijna. Zdaniem dyrektor szpitala Józefy Szczurek – Żelazko to wszystko zwiększa możliwości diagnostyki pacjentów i skuteczniejszego niesienia im pomocy. Kolejnym krokiem związanym z powstaniem i działalnością szpitalnego oddziału ratunkowego jest urządzenie lądowiska dla helikopterów. Powstanie ono w bezpośrednim sąsiedztwie placówki. Oddanie do użytku lądowiska dla helikopterów sprawi, że brzeska lecznicza stanie się jedną z najnowocześniejszych nie tylko w Małopolsce, ale także w skali kraju. Placówka sporo inwestuje. Są to działania, których celem jest poprawa warunków leczenia pacjentów, ale także warunków pracy zatrudnionych tutaj lekarzy, średniego personelu medycznego oraz pozostałych pracowników szpitala. Ostatnio wyremontowano pomieszczenia po byłym Punkcie Krwiodawstwa. Dzisiaj w tym miejscu zostały uruchomione Poradnie Immunologiczna oraz Poradnia Reumatologiczna. Do tej pory te poradnie funkcjonowały razem z Poradnią Neurologiczną, ale szpital realizuje od roku programy lekowe terapii biologicznej w chorobach reumatycznych i trzeba było oddzielić te poradnie – tłumaczy dyrektor Szczurek – Żelazko. Placówka ma bardzo bogatą ofertę usług medycznych: świadczonych zarówno na oddziałach jak też w poradniach specjalistycznych. Nowe oddziały pozwalają zwiększyć ofertę szpitala, poprawia to stan bezpieczeństwa mieszkańców Brzeska i powiatu.

ZOL ma pięć lat

Podczas dzisiejszych uroczystości świętowano także piątą rocznicę powstania Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego oraz Hospicjum Stacjonarnego. – Nasz ZOL powstał w 2009 roku na mocy uchwały rady powiat Brzeskiego. Przez tych kilka lat miałem przyjemność kierować i organizować PP ZO w Brzesku. Zdawałem sobie sprawę z tego, że jest to spore wyzwanie, ale także zobowiązanie z mojej strony Nie tylko wobec władz powiatu, ale przede wszystkim naszych pacjentów. Udało się. Dzisiaj nasza placówka należy do grona najlepszych w Małopolsce. To zasługa doskonale układających się relacji na linii powiat – dyrekcja – pracownicy – mówił Krzysztof Gac, dyrektor PP ZO w Brzesku. W 2009 roku, podczas adaptacji pomieszczeń przekazano na ten cel blisko dwa miliony złotych. Udało się wygospodarować 30 miejsc w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Szybko jednak okazało się, że to za mało Dlatego już kilka miesięcy po powstaniu placówki, zapadła decyzja o adaptacji II piętra na potrzeby ZOL i Hospicjum. – Dzięki życzliwości zarządu powiatu, tej i poprzedniej kadencji, radnych udało się znaleźć dodatkowe środki na ten cel. W sukurs przyszła nam także Unia Europejska. Ze środków Wspólnoty otrzymaliśmy bowiem ponad 1.2 miliona złotych dotacji. – Misją PP ZOL jest pomoc chorym w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości ich życia. Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu. Osobom przebywającym w PP ZOL zapewnia się środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, sprzęt rehabilitacyjny, środki pomocnicze i lecznicze oraz środki techniczne. Pacjenci mają zagwarantowane wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także uczestnictwo w  zajęciach z zakresu terapii zajęciowej i rehabilitacji – tłumaczy naszej redakcji Krzysztof Gac. A jak wygląda PP ZOL dzisiaj? To 44 łóżka z Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, 20 w Hospicjum, 50 zatrudnionych osób i kilkumilionowy budżet. Podczas uroczystości Krzysztof Gac dziękował samorządom, ale także pracownikom. – To bardzo trudna, ciężka, odpowiedzialna praca. Wymaga wielkiej siły psychicznej, ale także ciepła, pokazania hartu ducha. Zdaje sobie sprawę z tego, że Wasze wynagrodzenia odbiegają od oczekiwań, na pewno nie są godziwą zapłatą za wielkie serce. Miejmy nadzieję, że z roku na rok Bedzie lepiej. Mamy bardzo stabilną sytuację finansową, mamy środki na rozwój, na kolejne inwestycje i zakupy – zapewniał dyrektor Krzysztof Gac.

Medale i dyplomy

Podczas dzisiejszych uroczystości nie zabrakło odznaczeń resortowych oraz specjalnych dyplomów dla 19 wspaniałych – ludzi, dzięki którym powstał i rozwija się brzeski ZOL. – Pragnąc wyrazić wdzięczność za zaangażowanie i poświęcenie w ratowaniu zdrowia i życia mieszkańców Powiatu Brzeskiego wystąpiłem z wnioskiem do Ministra Zdrowia o nadanie odznaczeń resortowych za zasługi w służbie zdrowia, które za chwilę będą wręczone. Mimo iż odznaczenia otrzymają nieliczni bo niemożliwe jest wyróżnienie wszystkich pracowników, bardzo proszę o przyjęcie tych wyróżnień jako wyraz szacunku i wdzięczności dla wszystkich z Państwa – mówił starosta brzeski Andrzej Potępa, który w asyście dyrektora szpitala Józefy Szczurek – Żelazko i jej zastępców Adama Smołuchy i Józefa Gawrona wręczył odznaczenia. Odebrali je: Ewa Adamczyk; Elżbieta Cieśla; lekarz Zdzisław Curyło; lekarz Helena Czuj – Bojarowska; lekarz Anna Drużkowska; lekarz Krzysztof Kasperczyk; lekarz Maria Kędziora; Jozefa Kostuch – Maciejowska; Urszula Majmurek; lekarz Krszysztof Mączka; Anna Perkowska; dr Andrzej Skórzyński; lekarz Adelina Skupiewska; doktor Antoni Skura; Józef Zydroń, Dorota Janusz; Stanisław Pacura; Alicja Syty, lekarz Zuzanna Więckowska oraz pośmiertnie Irena Ślusarczyk.

Były także specjalne podziękowania od dyrektora ZOL, w piątą rocznicę powstania placówki. Gronie uhonorowanych znaleźli się między innymi poseł Edward Czesak, były starosta dzisiaj wicestarosta Ryszard Ożóg, były wicestarosta brzeski Stanisław Pacura oraz szef samorządu gminnego dzisiaj burmistrze, wcześniej wieloletni starosta brzeski Grzegorz Wawryka. – Znam szpital, nie tylko dlatego, że od lat pracuje w nim moja żona, ale jako starosta, razem z obecna dyrektor podejmowaliśmy pierwsze, trudne decyzje zwiane z restrukturyzacja placówki Bez tych decyzji rozwój szpitala byłby raczej niemożliwy. Ale nie jest to moment, na wspomnienia. Powiem krótko: gratuluję i życzę sukcesów zawodowych i w życiu osobistym wszystkim pracownikom szpitala, ZOL-u i brzeskiej służby zdrowia – mówił burmistrz Grzegorz Wawryka. Poseł Edward Czesak przypomniał, że przed kilkoma laty ścierały się dwie koncepcje związane z powołaniem ZOL. – Decyzja, by był to zakład publiczny, okazała się strzałem w dziesiątkę – mówił naszej redakcji poseł Czesak. W imieniu nagrodzonych podziękował doktor Krzysztof Kasperczak, na koniec była część artystyczna, a potem poczęstunek.

[mir]
Źródło www.brzesko.com.pl


Galeria zdjęć (źródło Region Brzeski)

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu