W Brzesku rozmawiano o przyszłości transplantacji

Print Friendly, PDF & Email

zdj10“Społeczne i medyczne aspekty transplantacji”- to tytuł konferencji jaka odbyła się w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku. Jej organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Brzesku, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Szpitala Jana Pawła II w Krakowie.

Konferencja obyła się w ramach programu “Partnerstwo dla Transplantacji” zainicjowanego przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej. Celem programu jest zwiększenie liczby pobrań narządów oraz przeszczepów w Województwie Małopolskim. – Małopolska to region o jednym z najniższych wskaźników zgłaszalności narządów do przeszczepów w Polsce. Dalszy rozwój transplantacji nie będzie możliwy bez społecznego wsparcia i zrozumienia problemu oraz pozytywnego nastawienia do transplantacji- podkreśla -Józefa Szczurek-Żelazko, dyrektor brzeskiego szpitala.

Przemawia Józefa Szczurek-Żelazko Dyrektor SP ZOZ w Brzesku

W brzeskiej placówce od 2010 roku pracuje lokalny koordynator transplantacyjny. Do jego zadań należy identyfikacja i kwalifikacja potencjalnych, zmarłych dawców, a więc możliwość pobrania narządów do przeszczepienia. – Konieczne jest wzajemne zrozumienie wszystkich stron zaangażowanych w proces pozyskiwania i przeszczepiania narządów. Mam nadzieję, że taka konferencja jak ta w Brzesku pozwoli na bliższe poznanie dziedziny medycyny, która potrafi przeobrazić śmierć człowieka w dar życia dla innego ciężko chorego oczekującego na przeszczep – mówi dr n. med. Piotr Przybyłowski, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Transplantologii Klinicznej.

Wystąpienie dr n. med. Piotra Przybyłowskiego - Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Transplantologii Klinicznej

Najczęstszym powodem odstąpienia od pobrania narządu od zmarłej osoby jest wyraźny sprzeciw rodziny. Teoretycznie taka zgoda nie jest potrzebna, bo ustawa transplantacyjna wprowadziła tzw. zasadę zgody domniemanej. Oznacza to, że jeżeli ktoś nie zgadza się na pobranie po swojej śmierci organów, to swój sprzeciw powinien zgłosić do Krajowego Rejestru Sprzeciwów.- Maksymalne możliwości pozyskania narządów od osób z rozpoznaną śmiercią mózgu zwiększa szanse otrzymania przeszczepu. Co roku w Polsce pobiera się narządy przeciętnie od 500 zmarłych dawców. Mała liczba pobranych narządów w stosunku do populacji, wynika przede wszystkim z niedostatecznego wykorzystania istniejących możliwości. Tym bardziej istotne jest stałe podejmowanie tej tematyki w życiu publicznym, zwłaszcza w regionach w których ta aktywność nie jest optymalna. Taka konferencja to kolejny krok na drodze budowania świadomości społeczeństwa, iż przeszczepy organów są jedynym ratunkiem dla wielu pacjentów- podkreśla Andrzej Potępa, starosta brzeski.

Przemawia Andrzej Potępa - Starosta Brzeski

Podczas konferencji wygłoszono kilka wykładów. Zebrani mogli także zobaczyć inscenizowaną przez aktorów rozmowę lekarza z rodziną dawcy.

Wykład "Pobieranie i przeszczepianie narządów w Polsce/Małopolsce" - Irena Milaniak, Koordynator Regionalny Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant

Wykład "Potencjał dawstwa i pozyskiwania narządów w celach transplantacyjnych na poziomie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku" - dr Anna Zator, Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wystąpienie psycholog Jolanty Siwińskiej - Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

Rozmowa z rodziną dawcy - trudna relacja rodzina-lekarz - rozmowa inscenizowana z udziałem aktorów Teatru Ludowego w Krakowie Barbary Szałapak i Piotra Piechy; w roli lekarza wystąpił dr n. med. Piotr Przybyłowski

Wykład "Świadectwo osób po przeszczepieniu narządu" - Małgorzata Rejdych, Prezes Stowarzyszenia Osób Po Przeszczepie Serca w Krakowie

Wystąpienie Elżbiety Płanety - koordynatora transplantacyjnego brzeskiego szpitala

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu