Wczesna interwencja w Brzeskim szpitalu

Print Friendly, PDF & Email

W ramach projektu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego ” w szpitalu w Brzesku prowadzone sa zajęcia z dziećmi oraz warsztaty dla rodziców. Uczestniczą w nich dzieci do 3 roku życia i w wieku 4-7 lat urodzone przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zaburzeniem rozwoju ruchowego, zaburzeniem w zakresie narządu wzroku, z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy, zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych, zaburzeniem pobierania pokarmu, zaburzeniami sprzężonymi ruchowo-zmysłowo-intelektualnymi.
Dla każdego z uczestników projektu został przygotowany indywidualny plan zajęć, które prowadzą lekarze, fizjoterapeuci, oligofrenopedagodzy, logopedzi i psycholodzy.
-Zajęcia odbywają się w domach najmłodszych pacjentów, starsi na spotkania dojeżdżają do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci działającego w brzeskim szpitalu – mówi Anna Dębińska, koordynator projektu.
W ramach projektu przewidziano także warsztaty dla rodziców podczas, których psychologowie rozmawiają między innymi o potrzebach dziecka i rodzica, tłumaczą co się dzieje, gdy potrzeba nie jest zaspokojona.
– Podczas warsztatów dużo mówimy o uczuciach, o stresie, podpowiadamy jak sobie z nim radzić, uczymy odczytywać oznaki stresu – mówi Ewa Grapa, psycholog prowadzący zajęcia w ramach projektu.
Projekt w ramach którego prowadzone są zajęcia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w brzeskim szpitalu jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu