Wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Print Friendly, PDF & Email

Brzeski Szpital w dn. 12 III 2010r. został szczególnie wyróżniony. W tym dniu bowiem W- ce Minister Zdrowia Marek Haber przekazał na ręce Dyrekcji SP ZOZ-u mgr Józefy Szczurek – Żelazko oraz lek. Adama Smołuchy Certyfikat Akredytacyjny- dokument potwierdzający leczenie pacjentów wg najwyższych standardów. W ubiegłym roku placówka nasza została poddana zewnętrznej ocenie po której stwierdzono, że Szpital zapewnia wysoką jakość oferowanych usług. Łączna ocena wynosiła 91% przy niezbędnych co najmniej 75%. Tym sposobem Brzeski Szpital wszedł do Elitarnego Grona Szpitali, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny poinformował Marek Haber dodając – chcielibyśmy, żeby te jednostki, które prezentują wysoką jakość świadczeń zdrowotnych były lepiej gratyfikowane.Uroczystość rozpoczął Starosta Brzeski Ryszard Ożóg witając znamienitych gości.
Wśród przybyłych obecni byli m.in.:

 • Pan Marek Haber – W -ce Minister Zdrowia
 • Pani Jadwiga Hospodarewska – Z-ca Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
 • Pan Rafał Niżankowski – Przewodniczący Rady Akredytacyjnej przy Min. Zdrowia
 • Pan Jerzy Hennig – Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 • Pan Józef Rojek – Poseł na Sejm RP
 • Pan Edward Czesak – Poseł na Sejm RP
 • Pan Jan Musiał – Poseł na Sejm RP
 • Pan Stanisław Sorys – W-ce Wojewoda Małopolski
 • Pan Adam Kwaśniak – Radny Wojewódzki
 • Księża: ks.Józef Drabik- Dziekan Dziekanatu Brzesko, ks. Andrzej Kędryna- Kapelan
 • Pan Dariusz Krajcarz – Powiatowy Inspektor Sanitarny.
 • Pan Grzegorz Wawryka – Burmistrz Gminy i Miasta Brzeska
 • Radni Powiatu Brzeskiego, Radni Miasta i Gminy Brzesko, Przedstawiciele Rady Społecznej, Wójtowie Gmin, Przedstawiciele Samorządu Lekarskiego i Pielęgniarskiego, Dyrektorzy Szpitali, Pracownicy SP ZOZ-u w Brzesku.

Pani Dyrektor Józefa Szczurek – Żelazko podziękowała za to zaszczytne wyróżnienie przybliżyła zebranym misję, która nam przyświeca, problematykę z którą trzeba się zmagać, korzyści akredytacji m.in. aktywizacja działalności zespołowej, rozwój ducha współpracy, przyśpieszenie i podnoszenie jakości. Podkreśliła z całą mocą, że nie można ani na chwilę zrezygnować z walki o jakość. Prof. Rafał Niżankowski Przewodniczący Rady

Akredytacyjnej przy Min. Zdr. przybliżył wszystkim zebranym co to jest akredytacja i jak powstawała – pogratulował sukcesu dyrekcji i pracownikom. Marcin Kuta – Prezes Stowarzyszenia Szpitali w Małopolsce w swoim wystąpieniu zwrócił się do W-ce Min. Zdr. M. Habera oraz do posłów obecnych na sali by w swojej parlamentarnej działalności wypracować jednoznaczne zasady by w ślad za uzyskaniem certyfikatu były wyższe kontrakty z NFZ. Pan Dyr. A. Smolucha przypomniał ogrom prac jakie trzeba było wykonać by ów sukces posiąść, podziękował wszystkim tym którzy się do niego przyczynili. Podkreślił również, że certyfikat ten został przyznany na maksymalny, 3- letni okres.
Gratulacje, słowa uznania od znamienitych gości którzy na tę uroczystość byli zaproszeni trwały nadal.

Na spotkaniu tym za szczególne zasługi dla ochrony zdrowia w powiecie brzeskim zostały wyróżnione niżej zamieszczone osoby :

 • Joanna Bojdo – była wieloletnia przełożona pielęgniarek lecznictwa – podstawowego
 • Zdzisław Curyło- twórca i ordynator oddz. urologii, były ordynator. oddz. chirurgii, były dyr. ZOZ-u
 • Maria Czernek – była pielęgniarka oddziałowa, w oddz. chirurgii i urologii
 • Maria Kędziora – twórca i pierwsza ordynator oddz. rehabilitacji, była ordynator oddz. noworodkowego obecnie lekarz w ośrodku rehabilitacji dziennej i poradni rehabilitacyjnej
 • Stanisław Mermon – były ordynator oddz. ginekologiczno- położniczego
 • Prof. dr hab. n. med. Prof. h.c. Paulin Moszczyński – były ordynator oddz. chorób wewnętrznych, specjalista hematolog, były z-ca dyr. ds. lecznictwa
 • Elżbieta Nowicka – była ordynator oddz. pulmonologicznego, były z-ca dyr.d/s leczn.
 • obecnie pracownik poradni chorób płuc
 • Halina Piotrowska – salowa gospodarcza oddz. rehabilitacji – wyróżniona w plebiscycie ” Miłosierny Samarytanin.”
 • dr n. med. Antoni Skura – kierownik poradni reumatologicznej, były dyr. ZOZ-u
 • dr n. med. Andrzej Skórzyński – były ordynator oddz. chirurgii
 • Emilia Zydroń – była naczelna pielęgniarka ZOZ-u obecnie pielęgniarka ds. promocji zdrowia

W imieniu wyróżnionych słowa podziękowania dla Starosty Powiatu Brzeskiego
R. Ożóga i Dyr. ZOZ-u J. Szczurek-Żelazko skierował dr A. Skórzyński.
Na koniec pierwszej części uroczystości zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu zespołu Brzeskie Smyczki, pod kierunkiem Z. Kawalca.

Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze, po czym wszyscy goście zostali zaproszeni przez Dyr. ZOZ-u J. Szczurek-Żelazko na drugą część uroczystości do budynku szpitalnego, gdzie przed lądowiskiem dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i oficjalnego aktu oddania do użytku dwóch nowo-zakupionych ambulansów medycznych marki MERCEDES.

Prezentacji karetek dokonał Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki Józef Gawron, który przybliżył dane dot. karetek tj. zakup, koszt i wyposażenie.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu