Wspomnienie o Śp. lek. Stanisławie Mermonie

Print Friendly, PDF & Email

mermonZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 sierpnia 2011 r. zmarł wieloletni emerytowany Pracownik naszego Zespołu, lekarz specjalista ginekolog-położnik Stanisław Mermon.  W SP ZOZ w BRZESKU   pracował przez okres ponad 31 lat.  Zatrudniony  od 1.02.1966 na stanowisku Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.  Był również  lekarzem  Pracowni Cytologicznej i Kierownikiem Punktu Krwiodawstwa.  Po przejściu na emeryturę 28.02.1997 r. przez okres blisko 2 lat pracował w Poradni “K” w Przychodni Rejonowej w Brzesku. Przez cały okres zatrudnienia systematycznie pogłębiał wiedzę, uczestnicząc  w licznych kursach i szkoleniach.
Posiadał szeroką wiedzę medyczną i umiejętności praktyczne, którą chętnie przekazywał  młodszym kolegom, organizując systematycznie dokształcanie lekarzy. Pod jego kierunkiem, w okresie pracy w tut. Zespole, wielu lekarzy uzyskało specjalizację I i II stopnia w zakresie ginekologii  i położnictwa.
Był profesjonalistą i perfekcjonistą w każdym działaniu, zarówno jako organizator  jak i lekarz zabiegowy. Posiadał ogromne uznanie wśród pacjentek i ich rodzin oraz wysoki autorytet wśród personelu. Wykazywał niezwykłą aktywność, inicjatywę, przedsiębiorczość, zmysł organizacyjny i bezkompromisowość w realizacji zamierzonych planów na rzecz pacjentek Brzeska i okolic.  Z wielkim zamiłowaniem poświęcał się pracy społecznej.
W październiku 2010 r., z okazji 625Lecia  Miasta Brzeska, w uznaniu zasług oraz za wzorową, pełną poświęcenia służbę, otrzymał okolicznościowy medal.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu