Zarejestruj się do poradni przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy o możliwości rejestracji do poradni POZ i specjalistycznych drogą elektroniczną. 

Adresy poczty elektronicznej rejestracji:

p.dziecieca@spzoz-brzesko.pl                   Poradnia dziecięca w Brzesku
poz.rejestracja@spzoz-brzesko.pl            Przychodnia ogólna POZ w Brzesku

p.reumatologia@spzoz-brzesko.pl           Poradnia Reumatologiczna
p.ginpol@spzoz-brzesko.pl                        Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
p.pulmonologia@spzoz-brzesko.pl          Poradnia Chorób Płuc
aos.rejestracja@spzoz-brzesko.pl             Pozostałe poradnie specjalistyczne

Termin wizyty w poradni lub teleporady zostanie przesłany na Pani/Pana adres e-mail.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu