Zmiana terminu przyjazdu mobilnego punktu poboru krwi w miesiącu luty 2021r.

Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, że planowany termin przyjazdu mobilnego punktu poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
wyznaczony na dzień 25 lutego (czwartek) został zamieniony na dzień 26 luty (piątek).

Autokar będzie stacjonował na parkingu przy SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68 w godz. 9:00 – 12:00

Fot. Mobilnego punktu poboru – Autokar

Krwiobus w SP ZOZ w Brzesku

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu