Uroczyste otwarcie po modernizacji Ośrodka Zdrowia w Woli Dębińskiej

W poniedziałek (14.06.2010) w uroczysty sposób oddano do użytku odnowiony Ośrodek Zdrowia w Woli Dębińskiej. Poprzez symboliczne przecięcie wstęgi obwieszczono zakończenie prac remontowych, realizowanych w kilku etapach bez ograniczania na czas remontu działalności leczniczej. Ich efektem jest estetyczny budynek Ośrodka...

Czytaj dalej

Święto pielęgniarek

Dnia 11.05.201r. odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. W spotkaniu udział wzięli: Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - Pan Edward Czesak i Pan Jan Musiał, Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Starosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Ożóg,...

Czytaj dalej

Żałoba

Składamy wyrazy szczerego współczucia rodzinom i bliskim ofiar katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem. Cześć Ich Pamięci. Dyrekcja i Pracownicy SP ZOZ w Brzesku W Kaplicy Szpitalnej SP ZOZ w Brzesku złożono kwiaty w hołdzie ofiarom katastrofy.

Czytaj dalej

Opieka długoterminowa

Od 1 marca 2010r. SP ZOZ w Brzesku podpisał umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w zakresie: pielęgniarskiej opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych. Cele, zasady i warunki kwalifikowania (więcej…)

Czytaj dalej

Wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Brzeski Szpital w dn. 12 III 2010r. został szczególnie wyróżniony. W tym dniu bowiem W- ce Minister Zdrowia Marek Haber przekazał na ręce Dyrekcji SP ZOZ-u mgr Józefy Szczurek - Żelazko oraz lek. Adama Smołuchy Certyfikat Akredytacyjny- dokument potwierdzający leczenie...

Czytaj dalej

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu