Dziękujemy WOŚP za doposażenie szpitalnego Laboratorium Mikrobiologii w nowoczesny aparat!

Print Friendly, PDF & Email

To już kolejny raz brzeski szpital otrzymał od WOŚP nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała pod hasłem: ,,Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”.

Tym razem to Szpitalne Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych zostało doposażone w spektometr masowy IVD MALDI Biotyper sirius firmy BRUKER, aparat najnowszej generacji o wartości rynkowej powyżej miliona złotych. Znacząco przyspieszy to diagnostykę zakażeń, w tym sepsy oraz wdrożenie racjonalnej i skutecznej antybiotykoterapii. Współczesna diagnostyka mikrobiologiczna do niedawna opierała się głównie na tradycyjnych metodach identyfikacji drobnoustrojów, polegających na charakterystyce fenotypowej szczepów – wyjaśnia Kierownik laboratorium Pani Danuta Martyna-Łuciów – Nowa metoda zastosowana w MALDI identyfikuje mikroorganizmy na podstawie ich profili białkowych, wykorzystując spektometrię masową z użyciem jonizacji laserowej. Daje to możliwość przeprowadzenia w krótkim czasie i przy stosunkowo niewielkich kosztach dokładnej identyfikacji bakterii, grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych oraz mechanizmów oporności na antybiotyki.

Nowy aparat skróci ponadto czas oczekiwania na wynik badania i obniży koszty leczenia, przy jednoczesnym wzroście dokładności samego badania – dodaje Dyrektor SPZOZ w Brzesku Pani Alicja Syty – dlatego serdecznie dziękujemy WOŚP za zakup i przekazanie aparatu, a tym samym wsparcie w leczeniu i diagnostyce naszych pacjentów.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu