Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku zakończył grudniu 2023 roku realizację projektu pn.: „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” – platforma gromadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów. Regionalna platforma...

Czytaj dalej

Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego.

W dniu 15 lutego obchodzimy Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego. W tym Dniu wszystkim Pielęgniarkom Operacyjnym, w tym w szczególności Pielęgniarkom naszego Bloku Operacyjnego życzymy zdrowia, satysfakcji zawodowej, wytrwałości i radości w życiu osobistym. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania za profesjonalizm, zaangażowanie i...

Czytaj dalej

Kolejne nowatorskie zabiegi Brzeskiej Ortopedii.

Zespół Lekarzy Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala im. Rydygiera w Brzesku, pod kierownictwem Dr n. med. Jakuba Florka, przeprowadził w dniu 18.01.2024 kolejne dwa nowatorskie zabiegi w skali kraju i Europy, w zakresie chirurgii ręki. Zabiegi polegały na implantacji protezy totalnej...

Czytaj dalej

Potwierdzanie wizyt ambulatoryjnych przez SMS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych pacjentów oraz w trosce Państwa dobro, SPZOZ w Brzesku wprowadza SMS-owe potwierdzanie wizyt. Pacjent, który podał numer telefonu komórkowego do kontaktu, dwa dni przed terminem zaplanowanej wizyty otrzyma SMS o treści: “Przypomnienie o wizycie w SPZOZ...

Czytaj dalej

Krwiobus w SPZOZ w Brzesku w 2024 roku.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie i SP ZOZ w Brzesku informują o akcjach krwiodawstwa, które odbędą się w 2024 r. z użyciem mobilnego punktu poboru krwi w dniach: 29 stycznia 29 kwietnia 24 czerwca 26 sierpnia 28 października...

Czytaj dalej

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu