Wigilia 2017 w SP ZOZ

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 20 grudnia obyło się wigilijne spotkanie pracowników naszego szpitala.
Życzenia przekazali goście: Pani minister Józefa Szczurek-Żelazko, Pan wicewojewoda Józef Gawron, Pan starosta powiatu brzeskiego Andrzej Potępa.
Wspólną modlitwę poprowadził ksiądz kapelan Józef Waśko.
Pan dyrektor Adam Smołucha podziękował za współpracę zaproszonym na uroczystość pracownikom, którzy w tym roku przeszli na emeryturę oraz złożył świąteczne i noworoczne życzenia wszystkim pracownikom.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu