Zapraszamy na bezpłatne badanie USG piersi

Print Friendly, PDF & Email

Amazonki Brzeskie wraz SP ZOZ w Brzesku zapraszają kobiety na bezpłatne badanie USG piersi, w ramach przeprowadzanej akcji “Krok przed chorobą”.

Badanie odbędzie się w pracowni USG SP ZOZ w Brzesku, ul. Kościuszki 68 w soboty: 13 i 27 października 2018r. w godz 8.00 – 13.00

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu